maandag 19 maart 2012

eerste openbare discussie Maart van de Vrouw 2012: de UN en gender

VN-Suriname samenwerking onder de loupe

Projekta houdt op maandag 19 maart in Conferentiezaal Lalla Rookh de eerste openbare discussie voor de Maart van de Vrouw 2012. De inleider is Marcia de Castro, vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor o.a. Suriname.  

Suriname en de Verenigde Naties tekenden in februari 2012 een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2012 – 2016, de UN Development Assistance Framework (UNDAF).  De UNDAF is het raamwerk waarbinnen alle UN programma’s zijn geplaatst. In de periode 2012-2016 wil de UN haar programma’s in Suriname concentreren op drie uitkomsten. Allereerst is er een focus op de meest achtergestelde en kwetsbare groepen in onze samenleving en de verbetering van hun kwaliteit van leven, evenals het vergroten van hun participatie aan besluitvorming. Daarnaast wordt geïnvesteerd in versterken van wetgeving, beleid en begrotingsprocedures zodat Suriname kan voldoen aan haar committering aan o.a. internationale mensenrechtenconventies. Tenslotte zal ook de beschikbaarheid van data en informatiesystemen die moeten bijdragen aan beleidsformulering worden aangepakt.

Marcia de Castro van de UN overhandigt UNDAF 2012-2016
aan Minister Buza, W. Lackin . (foto: www,gov.sr)
 Drie uitkomsten, die allemaal met elkaar samenhangen, en die de kwaliteit van leven van burgers moet verbeteren, alsook de wijze van beleid maken. Maar zal de UNDAF ook specifiek de maatschappelijke positie van vrouwen en mannen in acht nemen bij haar programma’s?

Marcia de Castro zal aangeven hoe de UNDAF zal bijdragen aan gendergelijkheid, en welke voorwaarden daartoe nodig zijn. Zij zal ook ingaan op het vraagstuk van genderspecifieke statistieken, en de ervaringen van Trinidad & Tobago hiermee delen.

Datum: Maandag 19 maart
Tijd:     19.00 uur
Plaats: Lala Rookh Conferentiezaal, Lala Rookhweg

NB: Deze inleiding wordt verzorgd in het Engels

MDG 3
Projekta organiseert dit jaar wederom de Maart van de Vrouw, een maandlang focus op de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname. Deze tweede editie staat in het teken van het CEDAW verdrag en de vooruitgang die Suriname heeft geboekt in het nakomen van haar internationale verplichtingen op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid: de lange weg nog te gaan voor we inderdaad kunnen spreken van echte gendergelijkheid.

Openbare discussies zijn slechts één onderdeel van de activiteiten in deze Maart van de Vrouw. Evenals vorig jaar worden ook dit jaar gratis gendertrainingen verzorgd, een nieuwsbrief uitgebracht over de stand van zaken rond vrouwen en gendergelijkheid in Suriname, en wordt de Projekta blog gevuld met artikelen over het onderwerp. Ook zal een workshop voor NGO’s worden georganiseerd rond het gebruik van gender awareness materiaal, dat met financiële ondersteuning van de Nederlandse Ambassade te Paramaribo is ontwikkeld. Dit materiaal zal gedurende de “Maart van de Vrouw” ook via radio en televisie worden uitgezonden, om de aandacht van het algemene publiek te vragen voor verschillende aspecten van gender en gendergelijkheid.-----------


Geen opmerkingen:

Een reactie posten