woensdag 7 maart 2012

Projekta organiseert de 2e Maart van de Vrouw

Vrouwen willen niet anders dan een eerlijke samenleving

Als we op 8 maart de Internationale Dag van de Vrouw herdenken, dan is dat zoals altijd, wederom met gemengde gevoelens. Enerzijds vreugde over de vooruitgang die we reeds gemaakt hebben naar volledige maatschappelijke gelijkheid van vrouwen, en anderzijds de  weemoed om de lange weg die we nog hebben te gaan.

 Ook dit jaar zal Projekta gedurende de maand maart aandacht vragen voor de maatschappelijke positie van vrouwen in Suriname. Deze tweede “Maart van de Vrouw” staat in het teken van het CEDAW verdrag en de vooruitgang die Suriname heeft geboekt in het nakomen van haar internationale verplichtingen op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid: de lange weg nog te gaan.

 Een eerlijke samenleving

Helaas is nog niet iedereen in Suriname ervan doordrongen dat de maatschappelijke gelijkheid die vrouwenrechtenactivisten nastreven een ieder ten goede komen. Dat organisaties als Projekta - maar ook haar collega’s als de Nationale Vrouwen Beweging, het Women’s Rights Centre, het Ilse Henar Hewit Juridisch Bureau Rechtshulp voor Vrouwen, Stichting Stop Geweld, om er enkele te noemen- niets anders nastreven dan een eerlijke samenleving. Een samenleving waarin iedereen, ongeacht hun geslacht, zichzelf kan zijn en als gelijkwaardig wordt gezien en behandeld.

 Caricom staatshoofden: aandacht voor gender?

Het is opvallend dat in de dagelijkse stroom van overheidsinformatie over nieuwe plannen en nieuw beleid, er zelden tot nooit wordt gerept over gendergelijkheid en  vrouwenrechten. Dit is des te frappanter, omdat ons staatshoofd is aangewezen om Gender (naast Cultuur, Jeugd en Sport) uit te dragen binnen de Caricom – en Suriname dus in het Caribisch gebied de toon moet zetten op het gebied van genderbeleid. Projekta kijkt dan ook belangstellend uit naar de Caricom Heads of State meeting, die binnenkort in ons land wordt gehouden. Zal Suriname, wanneer de staatshoofden bijeen zijn op 8 maart, de Internationale Dag van de Vrouw, nu eindelijk de aandacht van het Caribisch gebied vragen voor het belang van gendergelijkheid in de regio?

Activiteiten Maart van de Vrouw

Tijdens de “Maart van de Vrouw” organiseert Projekta verschillende openbare discussies. Zo zullen Carl Breeveld, Siegmien Staphorst en Lillian Ferrier spreken over hun idee van stabiele gezinnen en man/vrouwrelaties; en zal Marcia de Castro van de UNDP een inleiding houden over de wijze waarop de net getekende UNDAF (UN Development Assistance Framework) voor de periode 2012-2016 zal bijdragen aan het opheffen van genderongelijkheid.

Naast de openbare discussies zal Projekta voor belangstellenden weer gratis trainingen “Kennismaken met Gender” verzorgen. En aan het eind van de maand zal een workshop voor NGO’s worden georganiseerd rond het gebruik van gender awareness materiaal, dat met financiële ondersteuning van de Nederlandse Ambassade te Paramaribo is ontwikkeld. Dit materiaal zal gedurende de “Maart van de Vrouw” ook via radio en televisie worden uitgezonden, om de aandacht van het algemene publiek te vragen voor verschillende aspecten van gender en gendergelijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten