zondag 25 maart 2012

Aankondiging discussie: Genderbeleid nieuwe stijl

Sharon Saridjan
Projekta houdt op maandag 26 maart in Conferentiezaal Lalla Rookh de derde openbare discussie voor de Maart van de Vrouw 2012. De inleider is Sharon Saridjan, beleidsmedewerker van het Nationaal Bureau Genderbeleid.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is al enige tijd geleden gestart met de herinrichting van het Genderbeleid. In de inleiding, zal Sharon Saridjan ingaan op de stand van zaken en de geplande stappen.

Tijdens deze 2e Maart van de Vrouw nodigt Projekta inleiders uit om samen na te gaan in hoeverre Suriname werkt om de aanbevelingen en de commentaren van de CEDAW commissie (Conventie voor uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen) op te volgen. Alle inleidingen zijn voortgekomen uit een aanbeveling, ook deze. Voor wat het genderbeleid betreft zei de CEDAW commissie :

De Commissie is bezorgd over het feit dat het Nationaal Bureau Genderbeleid niet voldoende geïnformeerd is over wetgevende en andere maatregelen die getroffen zijn om gendergelijkheid te bevorderen. Het NBG beschikt niet over voldoende autoriteit, bevoegdheden tot besluitvorming, financiële middelen en menselijk potentieel om het werk van de overheid om gendergelijkheid en de volledige implementatie van het Verdrag op effectieve wijze te coördineren, te bevorderen.

Vandaar onze uitnodiging aan het NBG om ook de herinrichting van het genderbeleid in het licht hiervan uit de doeken te doen.
Minister Moestadja en beleidsmedewerkers
tijdens de eerste Genderdialoog, maart 2011
Speciale aandacht zal ook worden gegeven aan de vraag hoe de committering aan de voortzetting van de dialoog met het maatschappelijk middenveld zal worden vormgegeven. Deze committering is een uitvloeisel van het door Projekta georganiseerde Genderdialoog, die plaatsvond tijdens de eerste Maart van de Vrouw in maart 2011.Genderbeleid nieuwe stijl

Met: Sharon Saridjan,

Beleidsmedewerker van het Nationaal Bureau Genderbeleid

Datum: maandag 26 maart 2012

Tijd: 19.00 – 21.00uur

Locatie: Conferentiezaal Lala Rookh

toegang= vrij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten