woensdag 3 november 2010

Democratie is moeilijk hor! Gastlessen Kinderrechten en Democratie op de Selectaschool

DEMOCRATIE EN KINDERRECHTEN

De democratiemaand is officieel begonnen! Op 1 november ging het Bureau Kinder Ontwikkeling, een partnerorganisatie van Projekta in verband met de Democratiemaand, van start met rollenspelen over democratie en kinderrechten voor VOJ scholen. Deze activiteit is georganiseerd in verband met de aanstaande verkiezingen voor het Jeugdparlement. Er is gekozen voor een rollenspel omdat de leerlingen optimaal kunnen meedoen (iedereen een rol), en er wordt voorkomen dat de jongeren een echte les verwachten.

De Selecta school mocht de spits afbijten. De schoolleider, mevr. Blokland, had de activiteiten goed voorbereid, en de klassen/leerlingen waren gereed. In totaal deden 70 leerlingen, verdeeld over 2 groepen, mee. Elke sessie duurde 80 minuten. Na een korte inleiding over de organisatie en de inleiders, volgde de uitleg over de lesbrief Democratie en Kinderrechten. De scholieren maakten kennis met de begrippen democratie, inspraak, mensen- en kinderrechten. Ook de verkiezingen van het Jeugdparlement werden uiteengezet. De leerkrachten deden ook mee, en traden op als facilitator.   

Tijdens de sessie moest elke leerling een kinderrecht kiezen, en daarna in de groep consensus bereiken over het recht dat ze als groep wilden kiezen. De keuzen van de (kleine groepen) werden genoteerd, en uit alle gekozen rechten werd 1 recht gekozen om in een rollenspel uit te werken. Hierna werden de rollen verdeeld: President, Jeugdparlementarier (kan rechtstreeks naar de President toestappen), beleidsmedewerker en mediawerker (deze werden door de President geroepen). De opdracht aan de groep: als Leerlingen en Hangjongeren via het Jeugdparlement en/of de media hun recht bepleiten zodat het op de agenda van de President werd geplaatst. Na een korte voorbereiding kon het rollenspel beginnen.

Na het spel werd de sessie geĂ«valueerd. Hieruit bleek dat de leerlingen het prettig vonden dat zij  hun mening mochten vormen en uiten en dat er naar hen werd geluisterd. Ze vonden het fantastisch dat ze echt betrokken werden en dat ze mee mochten naar de president. De kinderen waren tevreden omdat zij niet alleen meer kwamen te weten over de kinderrechten en de Jeugdparlementsverkiezingen, maar ook omdat er andere werkvormen werden toegepast, zodat zij op een andere manier konden leren

Ook het BKO is tevreden, want de leerlingen hebben wat meer begrip van wat democratie nu eigenlijk is, ze beseffen nu ook hoe belangrijk inspraak is, en dat het eigenlijk wel ingewikkeld is om de democratische weg te volgen. Want om consensus te bereiken in een kleine groep: dat was al moeilijk genoeg!  

Jeugdparlementsverkiezingen
Als het animo voor deelname aan de Jeugdparlementsverkiezingen onder de leerlingen als barometer mag dienen, zal de opkomst ook dit jaar heel klein zijn. Slechts 19 leerlingen gaven aan dat zij op 10 december gaan stemmen. De belangstelling is zo gering dat slechts 2 leerlingen hun naam op de lijst zijn gaan controleren. Geen van de leerlingen heeft zich kandidaat gesteld.

Het BKO wil heel graag een vervolg op het spel doen. Helaas laat de tijdsbeperking dit niet toe. De lobby voor meer ruimte, tijd en meer scholen gaat nu al van start.

In de tussentijd zal het BKO zich inzetten voor:
·         Werelddag preventie geweld tegen kinderen: 19 november
·         Bestrijding geweld tegen vrouwen: 29 oktober - 25 Nov.
·         Internationale dag van de Rechten van het Kind: 20 Nov.
·         Wereld Aids dag: 1 december
·         Universele dag van de Mensenrechten: 10 december

Geen opmerkingen:

Een reactie posten