zaterdag 6 november 2010

Openbaarheid van Bestuur” 2e Democratiemaanddiscussie Projekta

 Op 9 november organiseert Projekta de 2e discussie in de cyclus “Democratie en Accountability” (Rekenschap), ter gelegenheid van de Democratiemaand 2010. De inleiders Edward Troon, ondervoorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten en Mr. Greg Sitaram zullen tijdens de lezing ingaan op de vraag: voor wie is Openbaarheid van Bestuur van belang?
Openbaarheid van Bestuur is een algemeen rechtsbeginsel dat stelt dat de burger het recht heeft te weten hoe de overheid werkt. Elke overheid heeft de plicht om haar burgers over haar activiteiten te informeren. Zij moet duidelijke informatie geven over haar beleid en over haar dienstverlening. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit wordt ook wel passieve openbaarheid genoemd. Zo kan gevraagd worden om inzage in een bestedingrapport voor het aanleggen van een weg, of de toewijzing voor vergunningen van supermarkets in de buurt.
Samen met de Anti corruptie wet kan een wet op Openbaarheid van Bestuur een belangrijk instrument vormen bij het tegengaan van corruptie. De aanname van de Anticorruptiewet lijkt niet ver weg te zijn. In een artikel van het dagblad De Ware Tijd van 12 maart 2010 werd gemeld dat bij regeermacht van de Megacombinatie, het concept Anti-corruptiewet het eerste product dat in de Nationale Assemblee zou worden behandeld; en in zijn jaarrede werd de behandeling op zeer korte termijn aangekondigd door President Bouterse. Maar, zonder een wet op Openbaarheid van Bestuur wordt het voor bijvoorbeeld mediawerkers en maatschappelijke organisaties erg moeilijk om de informatie te achterhalen om eventuele misstanden aan de kaak te stellen. Moet er daarom, na de aanname van de Anticorruptie wet, ook gewerkt worden aan een wet Openbaarheid van Bestuur? Voor wie is zo een wet van belang? En wat zijn de grenzen van openbaarheid? Mogen of moeten journalisten alles publiceren? Wat is hun rol in het proces van versterken van de democratie? En zijn ze daarop berekend?
Deze vragen zullen tijdens de 2e discussie in de democratiemaand worden beantwoord. De eerste lezing werd gehouden door Drs. Jennifer Geerlings – Simons die inging op haar visie voor het parlement. De hele maand november vraagt Projekta wederom aandacht voor de staat van de democratie in Suriname. Projekta wil sinds de afkondiging van de democratiemaand in 2008, elk jaar een van de pijlers van de Democratie nader belichten. Dit jaar is gekozen voor het thema “Rekenschap” (Accountability).
De volgende lezingen worden verzorgd door o.a. de jurist Hans Lim A Po, Tania Muskiet, afgestudeerd op het onderwerp NGO accountability, econome Satcha Jabbar en ondernemer Rashid Doekhie die ingaan op accountability van de private sector in Suriname, en Mosche Bromet die nagaat of en hoe e-governance kan bijdragen aan meer accountability .
De lezing Openbaarheid van Bestuur: Missing Link in onze democratie?, wordt gehouden in de Leadersgroup Conference Room (Killit gebouw) aan de H.D Benjaminstraat 20. Toegang Vrij!
(wilt u meer weten? mail ons: projekta@sr.net of bel: 439924/439925

Geen opmerkingen:

Een reactie posten