maandag 1 november 2010

HET IS NOVEMBER!

De Democratiemaand start vandaag.
Het Buro KinderOntwikkeling, olv Lillian Ferrier is al vanaf vanochtend op een school bezig met gastlessen en rollenspelen over Kinderrechten en Democratie, Meer daarover morgen!

Jennifer Simons
(foto: radio tamara.com)
Het officiele startschot van de openbare activiteiten wordt op donderdag 4 november gegeven door de Voorzitter van de Nationale Assemblee, Mw Jenny Simons.

Een van de pijlers van een gezonde democratie is een goed functionerende volksvertegenwoordiging. Niemand kan het ons kwalijk nemen als we zeggen dat de afgelopen jaren daar wel het een en ander aan te verbeteren viel in Suriname. Projekta wordt dan ook heel blij van de initiatieven om het parlement te versterken, en beter te laten functioneren. Er is niet alleen aandacht voor infrastructuur (ontvangst/persruimte!), maar ook voor toegankelijkheid (iedereen een emailadres!) en simpele capaciteitsversterking van de leden zelf (Klimaatseminar, Huisvestingsronde, buurtbezoeken!). Onze democratische en participatieve harten gaan daar sneller van kloppen.

Projekta wordt nergens blijer van dan  bijv. een simpele uitnodiging van de Ondervoorzitter Ruth Wijdenbosch om. de delegatie die Suriname zou vertegenwoordigen op de laatstgehouden GPA (global parlementarians for action) vergadering, bij te praten over Gendergelijkheid in Suriname. Dat is voor ons een teken dat het menens is met de versterking van het parlement, en daar werken wij graag aan mee. Volhouden dames Voorzitter en Ondervoorzitter!

(foto: Starnieuws)
Natuurlijk willen we meer, en we willen vooral ook meer weten over hoe volgens de voorzitter, onze volksvertegenwoordiging zou moeten functioneren, en wat de plannen zijn om dat werkelijkheid te maken.
Op de discussieavond hopen we dan met u en de voorzitter van gedachten te wisselen hierover. Misschien draagt u wel een prachtidee aan om het parlement nog beter te laten werken!

Kom meepraten, donderdag 4 november, 19.30 uur (u bent welkom vanaf 19.15 uur). Met erna een hapje, een drankje, een babbeltje. U hoeft niet te reserveren, maar denk eraan: het aantal zitplaatsen is beperkt!
Plaats: Leaders Group Conference Room, HD Benjaminstraat (Oud Killitgebouw).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten