woensdag 2 november 2016

Para in de lift door ondernemerschap

Op zaterdag 29 oktober 2016 bezocht Projekta de certificaatuitreiking en de Mini-beurs te Overtoom, Para. Deze activiteiten waren georganiseerd door Stichting Vonzell en Women in Business ter afsluiting van het project “Entrepreneurship training to support small scale business in Para". Dit project had als doel (startende) ondememers te trainen en te coachen om zodoende duurzaam micro-ondernemerschap in Para te stimuleren.


De trainingen

Een van de trainingen gedurende het heel traject was ‘Marketing’. Projekta woonde op dinsdag 19 april 2016 een van de sessie bij waarbij de naruk gelegd werd op de prijsbepaling van het product en de wijze waarop het product op de markt gebracht kan worden. Deze informatie heeft de trainees gedwongen om op een andere manier naar hun product te kijken en ook uit hun comfortzone te stappen. Het trainingstraject bestond ook uit sessies van organisaties en instanties als de Belastingdienst, KKF en Bureau Standaarden. Een aantal deelnemers gaf aan dat juist deze specifieke informatiesessies hun erg hebben geholpen in de (verdere) ontwikkeling van hun onderneming.

De beurs

Het overgrote deel van de beurs bestond uit deelnemers die voedingsmiddelen zoals sappen en snacks produceren. Voorbeelden hiervan zijn verschillende sapsoorten, gemberbier, gemberthee, gemberscrub, gemberzeep,“droge” koekjes, kippen, zuurwater, honing en ice cream van cassave. Cassavebrood en “dossie” ontbraken zeker niet.

POLACK BBQ & MORE:

Meneer Polack van Polo’s BBQ & More heeft de training als leerrijk ervaren. “Ik was al jaren bezig en ik verdiende er wel mee. Ik heb ingezien dat ik eigenlijk geld heb vermorst. Door de trainingen wordt je onbewust bewust gemaakt. Je wordt zelfverzekerder. Je hoort van SWOT, nu weet je wat het is. Maar het is niet te laat, met wat ik heb geleerd kunnen m’n jongens overnemen.” Hij heeft de smaak te pakken en is voornemens om als trekker de organisatie van een vervolgbeurs in Para op zich te nemen. Pollack BBQ & More produceert honing en citrussappen zonder kunstmatige stoffen.

SUSSIE’S CORNER:

Sussie is ook al twee jaar bezig, ze doet eigenlijk alles zelf: van plannen, inkopen, het maken van de snacks tot en met de verkoop. Het belangrijkste dat ze uit de trainingen heeft geleerd, is hoe ze met haar administratie en financiën moet omgaan. Het was wel een uitdaging om twee keren per week een training te volgen en dat te combineren met haar reguliere schema. Maar met een goede planning en voorbereiding is het haar toch gelukt om zich optimaal in te zetten voor de training. Het maken van huiswerk was voor haar geen probleem: in de late avond voor het slapen gaan trok ze tijd uit om te studeren.

In het gesprek met Sussie kwam een belangrijk aspect naar voren:
Sussie gaf aan dat ze zichzelf niet had opgegeven voor de training, een kennis van haar heeft haar opgegeven. Als antwoord op de vraag wat voor haar een barrière was, gaf ze het volgende aan: “Als men me had gevraagd zou ik zeggen dat ik het te druk had, ik weet het zelf ook niet, maar doordat men me heeft geplaatst, heb ik meegedaan, maar ik heb er geen spijt van”. Sussie brengt verschillende Javaanse snacks op de markt. 

Net zoals Sussie zullen er ook andere potentiële ondernemers zijn die onder het mom van te druk hebben, soortgelijke uitdagingen niet aangaan. Ze hebben dus iemand nodig om ze over de streep te helpen.

De algemene indruk vanuit Projekta is dat de ondernemers met behulp van deze training, verzorgt door stichting Vonzell en Women in Business, de toekomst zelfverzekerd en vastberaden ingaan. Een deelneemster gaf aan dat ze als peers ook veel van elkaar geleerd hebben. “Dit programma kan als voorbeeld dienen voor de rest van het land. Samen staan we sterk.”

De rol van PROJEKTA

Stichting Vonzell is een van de organisaties die gedurende het jaar 2016 met hun project "Entrepreneurship training to support small scale business in Para" begeleid wordt door Projekta. Dit project heeft zij samen met Women In Business ontworpen en uitgevoerd. Deze organisaties hebben we vanaf projectontwerp begeleid door middel van trainingen, veldbezoeken en advies.

Tot 2014 werden projectvoorstellen voor de ALCOA Foundation rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de Alcoa Foundation voldeden, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. Ook kwam het vaker voor dat organisaties problemen hadden bij het uitvoeren van hun activiteiten en het rapporteren daarover. Daarnaast genoten de activiteiten van de organisaties niet altijd even veel bekendheid in de gemeenschappen waar de Suralco werkte en bij het algemeen publiek.

PROJEKTA is toen vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de Alcoa Foundation gevraagd om organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage. 

Binnen dit traject heeft PROJEKTA organisaties begeleid die vanaf 2013 een grant hebben ontvangen, maar ook andere organisaties ondersteund in het schrijven van projectvoorstellen  voor financiering. Voorbeelden van organisaties zijn Caribamboo, de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en ProHealth.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten