vrijdag 11 november 2016

Wi kon makandi

Onthulling door kunstenaar Andre Sontosoemarto, Jamille Haarloo (CELOS)
en Donovan Prami (Kiibi)
Het kunstwerk ‘Makandi’ van Andre Sontosoemarto maakt sinds afgelopen zondag deel uit van het landschap bij Moengo. ‘Makandi’ springt direct in het oog. Tegelijkertijd gaat het op in de omgeving door de diverse verwijzingen naar de omringende natuur.
Als onderdeel van een project gericht op land-use planning van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) is ‘Makandi’ een van de eerste tastbare resultaten voor de bevolking van Marowijne. Omdat PROJEKTA het CELOS begeleidt, in opdracht van de internationale Alcoa ALCOA Foundation, was zij evenals andere projectpartners zoals het Small Grants Programme (SGP) en Stichting Kiibi uitgenodigd voor de onthulling van het kunstwerk.

Samenwerking en symboliek
‘Makandi’ is tot stand gekomen in samenwerking met bewoners van de dorpen Ricanaumofo, Akalekondre, Abadoekondre en Benatimofo. Zij hebben geparticipeerd in workshops met de kunstenaar. Voor de vier hoeken van het kunstwerk, welke deze vier dorpen voorstellen, heeft de kunstenaar figuren verwerkt uit de kunstwerken (met name pangi’s en prapi-kruiken) van de lokale participanten.

Ook dieren die in de omgeving voorkomen, waaronder een arasari (kleine toekan), agouti, kapasi en een leguaan, zijn er in terug te vinden. Een rotte vis en een halve kaaiman staan symbool voor de teloorgang van de natuur door de niet-duurzame manieren van landgebruik. Kunstenaar Sontosoemarto zegt hierover: “De mens krijgt alles van de natuur, op een hele nette manier. Wij mensen moeten de natuur niet zo achterlaten zoals een aantal grote maatschappijen heeft gedaan.”

Het kunstwerk is geplaatst op een relatief laag gelegen plek, die af en toe onder water komt te liggen. Op deze manier ontstaat er een spannende wisselwerking met de natuur, iets wat land-art in de regel beoogt te doen. Het (mogelijk) onderstromen van het kunstwerk is een verwijzing naar de overstromingen van het gebied in 2006 en 2013 en de regelmatig terugkerende wateroverlast.


Uit de manier waarop de elementen van de natuur zullen spelen met de elementen van het kunstwerk, zullen ook de effecten van klimaatverandering blijken. Over de relatie tussen het kunstwerk en de rest van het project vertelt CELOS-projectcoordinator Jamille Haarloo: “Het kunstwerk heeft niet direct te maken met planning van landgebruik, maar wel met de verschillende bedreigingen die de noodzaak van goede planning benadrukken. Bovendien is de wateroverlast de belangrijkste aanleiding geweest voor het starten van dit project.”

Natuurlijk erfgoed
Het project is in volle gang. De afgelopen maanden is er geïnventariseerd welke manieren van landgebruik er op dit moment zijn. Ook heeft het CELOS de bewoners gevraagd in welke manier van landgebruik zij het meest zouden investeren. Hieruit zijn drie prioriteiten geïdentificeerd, te weten landbouw, verkaveling en erfgoed. “Bij erfgoed gaat het om natuurlijk erfgoed, het idee dat je de natuur leent en doorgeeft aan de volgende generatie. Non-timber forest products (bosbijproducten) als duurzame manier om economisch voordeel te halen uit de natuur zijn onderdeel van de categorie ‘erfgoed’”, aldus Haarloo. Een voorbeeld van een bosbijproduct is podosiri, waarvan er talrijke bomen aan de overkant van het kunstwerk staan, en ook afbeeldingen van terug te vinden zijn in het kunstwerk.

Voor dit project heeft het CELOS ook een drone aangeschaft. Met de drone zullen de verschillende manieren van landgebruik en de ontwikkelingen hiervan op het landschap gedetailleerd in kaart gebracht worden. De trainingen voor technici en mensen uit de lokale gemeenschap om de drone te gebruiken zullen op zeer korte termijn plaatsvinden.


Begeleiding door PROJEKTA
Het CELOS voert sinds 2015 nog een project uit dat door de internationale ALCOA Foundation wordt gefinancierd en waarbij de begeleiding in handen ligt van PROJEKTA. Dit project richt zich op het behoud van agro-biodiversiteit in de dorpen Ricanaumofo, Asigron en Matta. Lees hier meer over dit project.

In februari 2015 riep de internationale ALCOA Foundation organisaties op om projectideeën in te dienen bij PROJEKTA. Eerder werden projectvoorstellen rechtstreeks ingediend bij de afdeling Community Relations van Suralco. Zij ontvingen echter vaak projectvoorstellen die niet aan de voorwaarden van de ALCOA Foundation voldoen, waardoor organisaties en gemeenschappen in de gebieden waar Suralco werkte, vaak onvoldoende gebruik konden maken van de mogelijkheid om projecten financieel te laten ondersteunen. PROJEKTA is vanwege haar ruime kennis en ervaring met het werken met gemeenschapsorganisaties en het uitvoeren van soortgelijke programma’s, door de ALCOA Foundation gevraagd om de organisaties te trainen en begeleiden in het proces van projectaanvraag, -uitvoer en -rapportage.
Naast de nieuwe projecten die resulteerden uit de de oproep van februari 2015, begeleidt PROJEKTA ook organisaties die eerder een donatie ontvingen en nog bezig zijn met de projectuitvoer en/of rapportage. Voorbeelden hiervan zijn Caribamboo, de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) en ProHealth.

Lees via de volgende links meer over het capaciteitsversterkingsprogramma van PROJEKTA:
·                     Green Heritage Fund start project op Brownsweg
·                     Overweldigendebelangstelling voor fondsen Alcoa Foundation
·                     Langatabiki: hier zijn we
·                     Met het Surinaamse Rode Kruis op bezoek in Brokopondo
·                     Kinderen in Brokopondo werken aan rampenbestrijdingsplan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten