vrijdag 4 november 2016

DEMOCRATIEMAAND 2016

Het thema van Democratiemaand 2016 is “Kritische Burgers”.  Deze 9e editie is gericht op het bevorderen van kritisch, democratisch burgerschap. Dat wil zeggen: niet alleen kritiek geven om kritiek te geven, maar praten vanuit een op feiten gebaseerde opinie. Niet alleen protesteren, maar weten wat betekenisvolle citizens action is. Niet alleen de vinger wijzen naar de Staat en de Regering, maar bijdragen waar we kunnen, aan maatschappelijk welzijn, de beleving van mensenrechten en democratie  - altijd op basis van een kritische blik.
Kritisch, democratisch burgerschap vereist een leergierige geest.
Het vraagt om het vermogen om feiten van fictie  te onderscheiden, om  basisprincipes van burgerschap, mensenrechten, rechtsstaat en goed bestuur te begrijpen en toe te passen in redeneringen en acties,  en in analyse van beleid, van toespraken, van andere teksten.
Kritische burgers worden niet geboren – zij worden gevormd.
Dit vereist een expliciete wil en bereidheid om burgers toe te rusten met de kennis, vaardigheden en attitude om een stem te hebben die bijdraagt aan het algemeen belang.
Sinds de verkiezingen van 2015, zijn de burgers van Suriname geconfronteerd met een scala aan vraagstukken, voornamelijk, maar niet alleen, te wijten aan de financiële en economische crisis die ons land meemaakt. In een dergelijke omgeving vormen het gebrek aan transparantie en de vele veranderingen in het beleid, een voedingsbodem voor argwaan en verhit debat. Verschillende soorten van protest zijn gehouden, met een wisselende mate van succes in termen van opkomst en impact.
Een andere zorgwekkende trend is de toenemende roep om, en tolerantie van geweld, en publiekelijk afwijzen van de mensenrechten van mensen die als crimineel worden gezien. Discussies verzanden in gemeenplaatsen en beschuldigingen, er is weinig ruimte voor gedegen afweging, weinig geduld voor gematigde stemmen.
Wij geloven dat debatten en discussies inboeten aan kwaliteit, onder andere omdat burgers niet voldoende uitgerust zijn om beleid te analyseren, niet voldoende achtergrondinformatie hebben om een afgewogen mening te vormen, en onvoldoende vaardigheden om samenhangende argumenten te presenteren.
De activiteiten van Democratiemaand 2016 zijn gericht op bewustwording en capaciteitsopbouw voor kritisch burgerschap, via een serie van mini-openbare colleges (de BINI-mini’s)  en mini-masterclasses, mediaproducties,  en de publicatie van de 7e State of Our Democracy nieuwsbrief.
Wij nodigen u uit om mee te doen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten