dinsdag 6 november 2012

Uitnodiging discussieavond: Citizenship en discriminatie

Op woensdag 7 november leidt Dr. Paul Tjon Sie Fat een discussie-avond in het Lalla Rookh gebouw om het begrip ‘citizenship’ nader in te vullen met de aanwezigen. Wat houdt ‘citizenship’ in en hoe kan men hieraan invulling geven? Samen met de aanwezigen wordt bekeken wat de invulling van ‘citizenship’ op dit moment in Suriname is.  

‘Citizenship' is een begrip dat in de jaren ’70 is ontstaan. Er is tot op heden geen goed Nederlands woord voor. Vaak wordt het vertaald als actief burgerschap; het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving. Dit is een zeer brede definitie en geeft niet aan hoe ‘citizenship’ ingevuld zou kunnen worden. Daarom koppelt Dr. Paul Tjon Sie Fat het aan een concreet maatschappelijk probleem, namelijk discriminatie. Op welke wijze speelt discriminatie op basis van klasse, cultuur, ras, buitenlandse afkomst, gender, lichamelijke gebreken en geloof een rol in de Surinaamse samenleving? Wie komt op voor hen die gediscrimineerd worden, wat doet de gediscrimineerde persoon zelf en wat doet de overheid? Door antwoord te geven op deze vragen wordt het begrip ‘citizenship’ nader ingevuld.

De lezing wordt gehouden in het kader van de democratiemaand, georganiseerd door stichting Projekta. Het thema voor deze vijfde editie van de Democratiemaand is Actieve Burgers. De kwaliteit van een democratie is afhankelijk van de inzet van betrokken en actieve burgers. Betrokken en actieve burgers bundelen mensen en werken samen met anderen aan een betere en rechtvaardige samenleving, waarbinnen iedereen erkend wordt. Zij zijn geïnformeerd over hun rechten en verantwoordelijkheden en dragen deze uit. Zij dragen hun kennis en vaardigheden over aan anderen, zodat ook zij geïnformeerd zijn over hun rechten en verantwoordelijkheden en daarnaar kunnen handelen.

In de aankomende periode organiseert stichting Projekta daarom diverse lezingen en trainingen om hierin meer inzicht te geven. Ook wordt er een nieuwsbrief verspreidt.

Paul Tjon Sie Fat is in 2009 gepromoveerd op het onderwerp ‘Moderne Chinezen in Suriname en hun identiteitsvorming’. Hij verzorgt nu colleges op het gebied het culturele studies. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten