donderdag 15 november 2012

Opvoeden tot Democratische, Actieve Burgers


Democratie zonder burgers bestaat niet: wij zijn makers en bewakers van de democratische samenleving. De kwaliteit van een democratie is afhankelijk van de inzet van betrokken en actieve burgers. Zij vormen de basis van een democratie. Zij brengen mensen bij elkaar en werken samen aan een betere en rechtvaardige samenleving, waarbinnen iedereen erkend wordt. 

Ouders en/of verzorgers van kinderen hebben een belangrijke rol in het opvoeden van betrokken en actieve burgers. Projekta heeft daarom een serie tips geformuleerd voor ouders en verzorgers. Download de tip sheet hier.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten