donderdag 1 november 2012

Activiteiten Democratiemaand: Actieve Burgers (deel 1)“No one is born a good citizen; no nation is born a democracy. Rather, both are processes that continue to evolve over a lifetime. Young people must be included from birth. A society that cuts off from its youth severs its lifeline." Kofi Annan
 Ook dit jaar staat Projekta in de maand november weer stil bij de betekenis en invulling van democratie in Suriname. Door middel van verschillende activiteiten informeert zij de burgers van Suriname en beleidsmedewerkers over de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en nodigt zij hen uit om mee te denken en te discussiëren. Het centrale thema voor dit jaar is: ‘"Actieve Burgers".


In de week van 5 november staan drie activiteiten op de agenda.

Bryan X: engagement in theater
Maandag 5 november, 19.00uur, Lalla Rookhgebouw
Sharda Ganga, schrijver en regisseur van het theaterstuk Brian X, vertelt over de totstandkoming van het theaterstuk en hoe zij maatschappelijke ontwikkelingen, specifiek democratische processen en burgerschap, verwerkt in al haar theaterstukken. Na de inleiding wordt het Bryan X als film vertoond, waarna er ruimte is voor discussie over de relatie burgerschap, democratie en theater.  

  
Relatie Burgerschap en discriminatie
Woensdag 7 november, 19.00, Lalla Rookhgebouw
Dr. Paul Tjon Sie Fat legt in zijn lezing een relatie tussen ‘citizenship’ en discriminatie. Hij verduidelijkt het begrip ‘citizenship’, waarna hij zal ingaan op hoe discriminatie een belemmerende of stimulerende rol daarbinnen speelt. Hij focust zich daarbij vooral op de nieuwe immigrantengroepen van Suriname. Na de lezing is er ruimte voor discussie. 

Training Macht en de Burger
Vrijdag 9 november, 9.00-12.00, Lalla Rookhgebouw
Annette Tjon Sie Fat, directeur Conservation International en gespecialiseerd in participatorische processen, verzorgt een training over de betekenis van macht, hoe het werkt en waarom het begrijpen van machtsprocessen zo belangrijk is voor het realiseren van duurzame maatschappelijke veranderingen.

Voor alle activiteiten geldt dat ze gratis zijn. Alleen voor de training wordt een bijdrage van 20 SRD gevraagd. Studenten hebben op vertoon van collegekaart gratis toegang tot de training. Wel dient een ieder zich te registeren voor de training via Stichting Projekta. projekta@sr.net of tel. 439925/ 439924. Uiterlijke registratiedatum: maandag 5 november. .

Thema democratiemaand 2012: Actieve Burgers
In de vijfde editie van de Democratiemaand staan Actieve Burgers centraal. De kwaliteit van een democratie is afhankelijk van de inzet van betrokken en actieve burgers. Zij vormen de basis van een democratie.

Betrokken en actieve burgers bundelen mensen en werken samen met anderen aan een betere en rechtvaardige samenleving, waarbinnen iedereen erkend wordt. Ofwel ze werken, soms onbewust, aan het versterken en het behoud een democratische cultuur. Zij zijn geïnformeerd over hun rechten en verantwoordelijkheden en dragen deze uit. Zij dragen hun kennis en vaardigheden over aan anderen, zodat ook zij geïnformeerd zijn over hun rechten en verantwoordelijkheden en daarnaar kunnen handelen.

Actief burgerschap kan in vele vormen, van vrijwilligerswerk, deel zijn van een buurtvereniging, het actief deelnemen aan hoorzittingen van het decentralisatieprogramma (en volgen of de door de burgers gepresenteerde voorstellen inderdaad worden uitgevoerd) tot georganiseerd gezamenlijk stappen ondernemen om onze rechten, of die van andere mensen te beschermen.

Waarom democratiemaand?

De Internationale Dag van de Democratie, vallend op 15 september, werd in 2007 geproclameerd door de Verenigde Naties. Regeringen werden daarbij opgeroepen om nationale programma’s te ontwikkelen en uit te voeren voor het versterken van democratie in hun landen.
Democratieën worden niet in een dag geboren, noch gemaakt in een jaar, en verkiezingen alleen maken geen democratie”, zegt VN secretaris generaal Ban Ki Moon. Democratie vraagt om een voortdurend en nauwgezet werken aan de realisatie ervan. In een duurzame democratische cultuur kennen de burgers hun rechten en verantwoordelijkheden. En als niet iedereen deze kent, dan moet dit door middel van educatie en informatie worden verspreidt. Daarom brengt Projekta elk jaar een maand lang dit thema onder de aandacht van alle Surinamers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten