dinsdag 6 november 2012

Verslag discussieavond: Theater en engagement

 “Wat vele protestbrieven en discussies niet konden, had een sketch van 10 minuten geklaard. Je zou dus kunnen zeggen dat voor mij theater maken vanaf het begin vooral een manier is om zaken aan de kaak te stellen”, vertelde Sharda Ganga maandagavond in het Lalla Rookh gebouw tijdens de Democratiemaand, welke in het teken staat van ‘Actieve burgers’.

Ze geeft daarbij duidelijk aan dat zij niet haar persoonlijke normen en waarden wil overbrengen, maar de bezoekers van haar theaterstukken bewust wil maken van maatschappelijke thema’s en onderwerpen. “Ik heb geen specifieke boodschap die ik wil overbrengen. Ik zou dan een propagandist of evangelist zijn. Theater is voor mij een vorm van onderzoek – niet een encyclopedie van antwoorden. Wat ik hoop is dat mensen gaan nadenken. Mensen komen vaak naar het theater om geamuseerd te worden, maar ik wil juist hen ongemakkelijk doen voelen. Ik wil de confrontatie aangaan en verwarring veroorzaken bij het publiek. Terwijl het publiek vaak gewoon een bevestiging wil horen van wat zij al denken."

Ze stond ook stil bij hoe ze actuele maatschappelijke thema’s vertaalt naar theater. “Een uitdaging is om de actualiteit te ontstijgen. Een voorstelling die alleen laat zien wat we al om ons heen kunnen zien, die plat en eendimensionaal is, is volgens mij geen echt theater. In een complexe tijd kun je geen enkelvoudige antwoorden geven in je stukken.” Ze gaf aan dat ze zoekt naar het probleem of vraagstuk dat achter de actualiteit zit. Door te gaan naar de essentie van het vraagstuk, naar het conflict, kan ze vanuit verschillende invalshoeken het verhaal vertellen. Een goed voorbeeld daarvan is Bryan X, welke op die avond middels video werd vertoond. 

Totstandkoming Bryan X
Voor een goed maatschappelijk theaterstuk is onderzoek een basisvoorwaarde. Zo werd voor Bryan X niet alleen teruggegrepen op de jarenlange werkervaring van Projekta met Surinaamse organisaties, maar werd het aangevuld met focusgroep gesprekken met vertegenwoordigers van diverse organisaties. Er werden formele en informele interviews afgenomen van personen. Een database werd gemaakt van krantenartikelen, opvallende uitspraken in interviews en andere berichten over het onderwerp ‘leiderschap’. De interne strijd binnen politieke partijen in de aanloop naar en ook na de verkiezingen, was een onuitputtelijke bron van inspiratie. Uit deze verzameling van gedachten, uitspraken en andere data werd de basis voor het toneelstuk gelegd. 

Het theaterstuk Bryan X was oorspronkelijk beoogd voor 2010, maar de verkiezingen belemmerden de uitvoering. Veel betrokken personen werden belast met activiteiten rondom de verkiezingen. Belangrijke sleutelfiguren – contactpersonen binnen het onderwijs, veldwerkers die als informatiebron zouden optreden- raakten betrokken bij verkiezingscampagnes. Daarnaast was door de uitkomst van de verkiezingen en het politiek spektakel voor en na de verkiezingen de toonzetting van de voorstelling ook veranderd. De issues van voor de verkiezingen waren niet meer dezelfde als die van na de verkiezingen. De scènes die eerder geschreven waren bleken niet langer volledig relevant.

Uiteindelijk heeft Bryan X in 2011 31 keren op de planken gestaan: zes keer meer dan oorspronkelijk gepland. In totaal hebben 3100 personen het stuk bezocht, waaronder veel scholieren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten