woensdag 28 november 2012

Videoverslag Onderzoek 'Actieve Burgers'


In oktober en november 2012 deed PROJEKTA kwalitatief onderzoek naar actief burgerschap in Suriname. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de waarden, houding, kennis en skills van actieve burgers, en in de factoren die deze burgers als bevorderend of belemmerend ervaren voor actief burgerschap in Suriname.
Deze clip is een videoverslag van het eerste deel van de onderzoeksresultaten. In de clip, komen een paar respondenten kort aan het woord over hun werk, hun inspiratie, en de obstakels die zij tegenkomen. De clip werd gelaunched bij de afsluiting van Democratiemaand 2012.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten