donderdag 8 november 2012

Verslag discussieavond: Actieve burgers en discriminatie

Dinsdagavond, 7 november 2012,  ging Dr. Paul Tjon Sie Fat in het Lalla Rookh gebouw met de aanwezige bezoekers het gesprek aan over de invulling van burgerschap in geval van discriminatie. De discussieavond was de tweede activiteit van Projekta in het kader van de democratiemaand.   

Citizenship en burgerschap
Hij begon de avond met een korte introductie van diverse begrippen rondom ‘citizenship’. Zo kaartte hij aan dat ‘citizenship’ eigenlijk een relafief nieuw woord is en dat, net als andere nieuwe woorden, moeilijk te vertalen is. Het Engelse woord Citizenship geeft vooral de relatie tussen de persoon en de Staat of associatie van Staten benadrukt. In het Nederlands is ‘citizenship’ vertaald naar burgerschap. Alleen is de Engelse vertaling van burger ‘civilian’ en dat heeft in het Engels weer een geheel andere betekenis.

Omdat burgerschap ingaat op de relatie tussen de burger en de Staat, staan dus niet persoonlijke problemen die iemand moet overwinnen centraal, maar het oppakken van problemen die structureel zijn. Dit werd inzichtelijk toen een aanwezige vertelde over haar vriend uit India, die naar Suriname wilde komen. Hij moest voor zijn Surinaams visum een lange lijst van recente testresultaten overhandigen, waaronder een aids-test . Het was een onredelijke lijst. Zij heeft toen zelf contact gezocht met het ministerie van Buitenlandse Zaken en men heeft kunnen regelen dat hij wel de testen moest ondergaan, maar dat zijn visum daarna niet geweigerd zou worden.  Dat is een persoonlijk probleem, die de vrouw zelf heeft opgepakt. Ze heeft het echter niet daarbij gelaten, en heeft via verschillende manieren, en bij verschillende instanties het probleem aangekaart, via discussies, brieven en persoonlijke gesprekken.  Ze heeft begrepen dat inmiddels de visumvoorwaarden zijn aangepast. Haar acties om om het beleid gewijzigd te krijgen, zijn burgerschapsactiviteiten.

De relatie tussen de burger en de Staat vindt dus niet alleen plaats tijdens verkiezingen of door middel van ‘activisme’. De invulling van ‘citizenship’ of burgerschap kan ook gedaan worden door het schrijven van een brief, praten met beleidsmedewerkers, bundeling in een belangengroep of lobby-werk. Het gaat erom dat burgerrechten – en plichten worden uitgeoefend.  

Discriminatie
Discriminatie is het onrechtmatig maken van onderscheid tussen mensen met als gevolg dat een persoon of groep schade ondervindt. Bij discriminatie is altijd sprake van machtsverschil en sociale ongelijkheid. Je kan onderscheid maken, als het maar geen waardeoordeel heeft en niemand er schade van ondervindt. Niemand vindt het bijvoorbeeld erg dat 60-plussers voorrang krijgen bij een bank. En het is logisch dat op basis van onderscheid, een bedrijf kiest voor de beste werknemer. Het is een ander verhaal als een bedrijf bij twee gelijke kandidaten, de één een man en de ander een vrouw, vanzelfsprekend kiest voor de man zonder dat inhoudelijk goed te kunnen beargumenteren. 

Maar wat als er sprake is van discriminatie, neemt men hun rol als burger op zich? Worden situaties aangekaart? Een bezoekster die actief is binnen de vakbond gaf aan dat zij vaak tegenkomt dat werkgevers mensen met een drugsverleden niet in dienst nemen.  Zij probeert dan werkgevers ervan te overtuigen dat een fout in het verleden, iemand niet altijd mag blijven achtervolgen. Op die manier probeert ze haar burgerschap in te vullen als het gaat om discriminatie. 

Hierna gingen nog verschillende voorbeelden over tafel. Mensen met een bepaalde politieke achtergrond worden onder de ene regering wel aangenomen en bij een andere regering moet men weer verdwijnen. Ook bij sollicitaties in het bedrijfsleven kan politieke achtergrond van invloed zijn op aanname. Discriminatie op basis van politieke achtergrond wordt echter niet  als zodanig erkend in Suriname. 

Tijdens de avond werden ook verschillende vormen van discriminatie tegen vrouwen benoemd. Eén bezoekster gaf aan dat als een man uitloopt, er weinig problemen zijn. Een vrouw die uitloopt en vervolgens wordt mishandeld door haar man, hoeft niet te rekenen op medeleven. Of een zakenvrouw die op bedrijfsbezoek gaat samen met een mannelijke collega. De klant richt alle vragen dan automatisch aan de man, ook over de onderwerpen die hem niet aangaan; de vrouw wordt genegeerd. 

Actief burgerschap in Suriname als gaat om discriminatie?
De zaal was het met elkaar eens dat mensen in Suriname nog te weinig situaties aankaarten bij de betreffende instanties of hun rol als actief burger goed invullen. Sharda Ganga ziet, vanuit haar functie bij Projekta, dat veel mensen individuele dingen meemaken, maar weinig moeite doen om uit te zoeken of zij de enige zijn of dat er meer mensen zoals zij zijn. Ze constateert tegelijkertijd ook dat steeds meer mensen, dwars door politieke kleuren heen, problemen aankaarten. Het onder de aandacht blijven brengen van een probleem en gericht actie ondernemen zijn de volgende stappen. Ze ziet dat er langzaam steeds meer belangengroepen komen, die  hun stem laten horen richting de Staat. "We zijn er nog niet, maar de eerste stappen worden wel genomen." Hiermee werd de tweede discussieavond van stichting Projekta in het kader van de democratiemaand afgesloten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten