woensdag 12 november 2014

Uitnodiging 2e discussie DM 2014: Werknemers en Werkgevers: samen werken voor duurzame ontwikkeling


Projekta hield op maandag 10 november haar eerste activiteit voor Democratiemaand 2014. Tijdens de openbare discussie, gingen Armstrong Alexis van UNDP Suriname en Steven Debipersad van de VES in op de verwevenheid tussen democratie, duurzame ontwikkeling (in het bijzonder economische ontwikkeling) en goed bestuur.

Tijdens de tweede openbare discussie, op donderda 13 november, kijken wij naar de relatie tussen democratie, duurzame ontwikkeling, en ‘Decent Work’ (fatsoenlijk werk).

Het begrip ‘Decent Work’, dat gepromoot wordt door de International Labor Organisation (ILO), is gestoeld op het besef dat werk een bron is van waardigheid, vrijheid, stabiliteit, vrede, democratie en economische groei. De ILO ziet decent work als een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van gelijkwaardige en duurzame ontwikkeling vooralle mensen.

Robby Berenstein, econoom en voorzitter van de vakcentrale C-47, zal spreken vanuit het oogpunt van de werknemers, en ingaan op waar we als land nu staan met het bereiken van ‘Decent Work’ (en andere ILO verplichtingen), welke prioriteiten er gesteld moeten worden, welke ontwikkelingskeuzes gemaakt moeten worden in het kader van duurzame ontwikkeling, en hoe daar invulling aan gegeven zou moeten worden om de rechten van arbeiders te beschermen.

De andere spreker van de avond is Ferdinand Welzijn, jurist en voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Hij vanuit het oogpunt van werkgevers uiteenzetten welke ontwikkelingskeuzes volgens de VSB gemaakt dienen te worden die tegemoet komen aan de doelen en rechten van zowel werkgevers als werknemers. Ook hij zal kort de stand van zaken en prioriteiten aangeven.

 Titel:      Fatsoenlijk werk, Democratie & Duurzame OntwikkelingInleiders: Robby Berenstein (C-47) & Ferdinand Welzijn (VSB)Datum:    Donderdag 13 novemberTijd:        19.00 uur (inloop 18.30 uur)
Plaats:     Ballroom Lalla Rookh, Gebouw 2PROJEKTA verkoos om dit jaar binnen de Democratiemaand stil te staan bij de keuzes die moeten worden gemaakt over de toekomst van ons land. Tijdens deze Democratiemaand kijken we met verschillende actoren van het maatschappelijk middenveld naar wat zij vinden dat de stand van zaken is en welke de prioriteiten zouden moeten zijn voor toekomstig beleid.


De toegang tot alle evenementen is vrij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten