maandag 9 november 2015

dWT: Concept Anti-corruptiewet voldoet niet

Door: Milton Hubard

Goedkeuren van het huidige concept van de Anti-corruptiewet gaat niets bijdragen aan de strijd tegen corruptie. “Die wet draagt mijn goedkeuring niet”, bevestigt parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij vindt dat het concept drastisch moet worden aangepast, alvorens die wordt behandeld in De Nationale Assemblee (DNA).

Zij onderstreept: "Niet dat er niets goeds in staat, maar deze wet zal de corruptiegevallen die doorgaans in Suriname gepleegd worden niet kunnen bestraffen." Dit zei ze woensdagavond in een interview met Sharda Ganga, tijdens de eerste activiteit van de democratiemaand. Zij beloofde zich ervoor in te zetten datwijzigingen in het concept worden aangebracht.

Volgens de DNA-voorzitter zal corruptie pas effectief bestreden kunnen worden in Suriname, wanneer er wetten worden aangenomen die transparantie bevorderen. Daarnaast is zij voorstander van wetten, die mensen met zware boetes straffen wanneer zij kennis dragen van onregelmatigheden of vermoedelijke onregelmatigheden of daarvan kennis horen te dragen door hun beroep en dit niet melden.
Zij denkt dat ambtenaren en andere functionarissen zich hierdoor niet als klokkenluider hoeven op te stellen en daarmee minder kans op rancune riskeren, "want zij zijn verplicht het te melden". Hoewel 'klokkenluiders' in de wet beschermd horen te worden, vindt Simons dat zij in de kleine Surinaamse gemeenschap toch niet veilig zijn.

Bron: De Ware Tijd, 7 november 2015.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten