vrijdag 6 november 2015

To Quorum of not to Quorum: verslag Democratiemaandpresentatie: Over De Nationale Assemblee (deel 1)

De achtste Democratiemaand ging gisteren, woensdag 4 november 2015 van start. Ook deze jaar zal Projekta, nu samen met het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur, gedurende de hele maand november extra aandacht vragen voor verschillende facetten van onze democratie. Het activiteitenprogramma van de maand laat verschillende openbare presentaties en discussies zien, evenals een aantal workshops.  (Voor het volledig maandprogramma, klik hier. Alle openbare activiteiten zijn vrij toegankelijk, zonder vooraanmelding!)

Als eerste activiteit binnen dit programma werden de ontwikkelingen binnen De Nationale Assemblee (DNA)belicht. Valeenee Wasimin, wetenschappelijk adviseur van DNA en afgestudeerde van het FHR Lim A Po Institute, belichtte tijdens haar presentatie onder andere de organisatiewaarden voor democratische parlementen zoals die door de Internationale Unie van Parlementen (IPU) zijn vastgesteld. Deze zijn: 1) Vertegenwoordiging van burgers, 2) Transparantie naar de samenleving toe, 3) Toegankelijkheid voor burgers, 4) Rekenschap afleggen aan burgers en 5) Het hanteren van Effectieve en Efficiënte werkprocessen.
Centraal in haar presentatie, stond de quorumkwestie, waar het parlement op verschillende momenten mee te maken heeft gehad.  

Wasimin betoogde dat het niet verlenen van quorum direct de kwaliteit van onze democratie treft: burgers worden dan immers niet vertegenwoordigd. Maar vooral wordt het vertrouwen in de democratische processen geschaad. Het is te eenvoudig om te denken: als ze niet verschijnen aan hun werk (-lees:vergadering), dan moeten ze niet betaald worden- ze hebben immers geen arbeid verricht. Zowel Wasimin als DNA Voorzitter wezen erop dat parlementariers niet vallen onder de personeelswet, maar dat hun vergoeding is geregeld in de wet geldelijke voorziening DNA. en dat zij geen salaris ontvangen, maar een schadeloosstelling.

De oplossing van het quorumprobleem leggen zowel Wasimin als de voorzitter bij de burgers. Volgens de voorzitter moeten burgers de goede parlementariers veel meer steunen en ze, ook publiekelijk, laten weten als ze hun werk goed doen, en niet slechts kritiek leveren op de slechte, of allemaal over één kam scheren.Volgens Wasimin zullen burgers beter moeten opletten op wie ze stemmen- straf ze af als ze hun werk niet naar behoren deden. Maar “afstraffen” via verkiezingen kunnen burgers slechts eens per vijf jaar, wierp de zaal tegen. Bovendien kun je voor de verkiezing niet weten hoe een partij zich zal gedragen na een verkiezing, afhankelijk van de uitslag, en quorum zal inzetten als politiek wapen.

In het tweede deel van de avond werd DNA Voorzitter Jennifer Simons geinterviewd door Projekta-directeur Sharda Ganga. Vijf jaar geleden ontvouwde de toen net gekozen voorzitter haar visie op modernisering van DNA tijdens de derde Democratiemaand van Projekta. Aan de hand van die inleiding werd teruggeblikt op hetgeen in de afgelopen periode wel of niet is bereikt. Dat verslag in het volgend blogbericht!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten