woensdag 10 december 2014

Human Rights Day 2014

Elk jaar staan we op 10 december stil bij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De Human Rights Day 2014 heeft als thema ‘365’. De boodschap is dat het voor iedereen, waar dan ook, elke dag mensenrechtendag is. 
Hieronder kunt u een vertaling lezen van het statement van Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Klik hier als u meer wilt lezen over de mensenrechtensituatie in Suriname.

“Op Human Rights Day laten we van ons horen.
We verwerpen regeringen die de rechten van personen of groepen ontkennen en ontzeggen.
Mensenrechten zijn er voor ons allemaal, altijd: wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen, onafhankelijk van onze sociale klasse, onze meningen en onze seksuele oriëntatie.
Mensenrechten zijn een zaak van individuele rechtvaardigheid, sociale stabiliteit en mondiale vooruitgang.
Het is de trotse missie van de Verenigde Naties om mensenrechten te beschermen, want als mensen gebruik maken van hun rechten, zullen economieën floreren en zal er vrede heersen.
Mensenrechtenschendingen zijn meer dan persoonlijke tragedies. Het zijn alarmbellen die ons waarschuwen voor een veel grotere crisis.
Het Human Rights Up Front initiatief van de VN luistert naar deze alarmbellen. Wij strijden tegen de mensenrechtenschendingen om te voorkomen dat zij ontaarden in massale wreedheden en oorlogsmisdaden.
Iedereen kan de strijd tegen onrecht, intolerantie en extremisme vooruit helpen.
Ik roep de lidstaten op om elke dag van het jaar hun verplichting mensenrechten te beschermen in ere te houden. Ik roep burgers op hun regeringen aansprakelijk te houden. En ik roep op tot speciale bescherming voor mensenrechtenverdedigers die moedig opkomen voor onze collectieve zaak.
Laten we reageren op de noodkreten van hen die worden uitgebuit en het recht op menselijke waardigheid voor iedereen handhaven.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten