zaterdag 6 december 2014

Vrouwen in de politiek

(Afkomstig uit de State of Democracy Nieuwsbrief 2014. Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier)

In 2013 en 2014 werd in opdracht van UNDP Caribbean onderzoek gedaan naar de participatie van vrouwen in de politiek en in besluitvorming in veertien CARICOM-landen in de periode tussen 2000 en 2013. Hieronder vindt u een paar markante cijfers uit het onderzoek. 


Daarnaast deden zij een paar opmerkelijke bevindingen:
  • Er is een hoger percentage vrouwen in nationale volksvertegenwoordigende lichamen met benoemde leden dan in lichamen met gekozen leden.
  • Vrouwelijke Ministers in de onderzochte landen zijn vaker op de Ministeries die met ‘zachte’ sectoren te maken hebben (sociale zaken, onderwijs, toerisme, cultuur, sport, jongeren, gender) en bijna nooit in de ‘harde’ sectoren (zoals handel, industrie, financiën, buitenlandse zaken, ontwikkeling).
  • Er is een toename in de percentage vrouwen in de rechterlijke macht.
  • De meeste onderzochte landen hebben wel bureau’s of comités voor vrouwen of gender. Deze zijn vaak onmisbaar geweest voor het formuleren van nationaal gender- (of vrouwen-)beleid en plannen, en het laten ondertekenen van het CEDAW-verdrag en andere internationale mensenrechtenverdragen.

In de case studie van Suriname werd als verklaring voor het laag aantal vrouwen in politieke machtsposities onder andere gegeven:
  • Vrouwen zijn weinig te vinden op de zogeheten ‘verkiesbare plekken’ op de verkiezingslijsten, vooral bij partijcombinaties. Er was ook geen enkele vrouwelijke lijsttrekker bij de afgelopen verkiezingen. Vrouwen moeten daarom vaak rekenen op voorkeursstemmen om gekozen te worden. Suriname kent namelijk geen quotumsysteem.
  • Sociaal-culturele normen, negatieve stereotypen over mannen en vrouwen, en een gebrek aan empowerment zijn vaak de reden dat weinig vrouwen meedoen en worden gekozen.

Bron: Tjon Sie Fat, Annette & Essed-Fernandes, Monique (2014). Where are the Women? A study of women, politics, parliaments and equality in the English-speaking CARICOM countries and Suriname. UNDP Caribbean.

Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten