dinsdag 9 december 2014

Onze verkiezingsprogramma's nader bekeken: thema's en woorden

(Leest u als u meer wilt weten over verkiezingsprogramma's ook 'Van belofte naar beleid: onze verkiezingsprogramma's nader bekeken'. Beide artikelen verschenen eerder in beknopte versie in de State of Democracy Nieuwsbrief 2014. Voor de volledige nieuwsbrief, klik hier)

Deze overzichten geven een indruk van de prioriteiten van de partijen en partijcombinaties van de afgelopen verkiezingen. 

Er zijn grote verschillen in het aantal pagina’s dat de partijen hebben besteed aan het uitschrijven van hun beleidsvoornemens. Een lang verkiezingsprogramma is niet per definitie beter dan een kort verkiezingsprogramma. Ook is het niet automatisch zo dat een kort verkiezingprogramma concreter is. Cijfers kunnen misleidend zijn, dus laat u niet verleiden tot snelle (voor)oordelen. Laat dit een motivatie zijn om de verkiezingsprogramma’s van de komende verkiezingen te lezen.

Woorden
Om deze grafieken te maken, is er geteld hoe vaak bepaalde woorden werden gebruikt in hun verkiezingsprogramma’s.
Thema's
Deze grafieken laten zien hoe hoog het percentage is dat partijen in een verkiezingsprogramma aan een bepaald thema besteden. De percentages zijn tot stand gekomen door middel van het het aantal pagina’s tekst betreffende een thema te delen door het totaal aantal pagina’s. Bij het totaal aantal pagina’s zijn de inhoudsopgaven, de afbeeldingen en grote lege ruimtes tussen hoofdstukken niet meegeteld.

Wat opvalt is dat wanneer je de percentages van de uitgelichte thema’s bij elkaar optelt, er veel pagina’s overblijven. Waar gaan deze dan over? Onderwerpen die hier niet besproken zijn, maar in alle programma’s (in verschillende mate) aan de orde komen, zijn onder andere industrie, communicatie, sport, infrastructuur en toerisme. Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten