donderdag 18 december 2014

International Migrants Day 2014

Elk jaar staan we op 18 december stil bij de rechten van migranten wereldwijd. Hieronder kunt u een vertaling lezen van de verklaring van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, ter gelegenheid van Internationale Migrantendag. 

“Op Internationale Migrantendag roepen we op tot de invulling en bescherming van de mensenrechten van de 232 miljoen migranten wereldwijd.

Veel te veel migranten leven en werken onder onzekere en onrechtvaardige omstandigheden. Zij riskeren hun leven op zee in hun poging om toevlucht te vinden. Hun kinderen en zijzelf zijn enorm kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. In plaats van dat zij ontvangen worden met sympathie en de noodzakelijke bescherming, wordt in veel gevallen hun vrijheid ontnomen. Hardnekkige discriminatie tegen migranten zorgt voor scherpe tegenstellingen, bedreigt de sociale cohesie en leidt in te veel gevallen tot geweld en dodelijke aanslagen.

De post-2015 ontwikkelingsagenda biedt een mogelijkheid om de behoeftes van de armsten en gemarginaliseerden tot prioriteit te maken. Om het nieuwe hoofddoel van de ontwikkelingsagenda, ‘leaving no one behind’, tegemoet te komen, moeten we meer aandacht besteden aan de precaire situatie van migranten wereldwijd.

Ik roep alle staten op om de internationale mensenrechteninstrumenten te ratificeren en te implementeren, waaronder de Internationale Conventie van de Bescherming van de Rechten van Migrantenarbeiders en hun familieleden. Ook van de relevante middelen die internationale arbeidswetgeving biedt, moet gebruik gemaakt worden. Ik verzoek staten dringend om overkoepelend beleid dat uitgaat van een mensenrechtenbenadering op te stellen, met als doel het bevorderen van rechtswegen voor migranten.

Nauwkeurige data is essentieel wanneer staten migranten in hun ontwikkelingsstrategie├źn willen betrekken, om hen in staat te stellen met hun vaardigheden en ervaring bij te dragen aan de vooruitgang van de maatschappij. Migratiebeleid moet gebaseerd zijn op feiten, in plaats van op xenofobie (vreemdelingenhaat) en misvattingen.

Laten we op Internationale Migrantendag opnieuw onze verplichting bekrachtigen om samenlevingen vorm te geven die divers zijn en open staan, zodat zij mogelijkheden en een waardig leven bieden aan alle migranten.”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten