woensdag 17 december 2014

Democratie en milieu: Mohawk Prayer

Op 27 november gaf Monique Pool van Green Heritage Fund Suriname in het kader van de Democratiemaand een lezing rondom het thema ‘Democratie en Milieu’. Omdat het diezelfde dag ook Thanksgiving was, heeft ze haar presentatie vormgegeven aan de hand van een ‘Mohawk Thanksgiving Prayer’. Dit viel erg in de smaak bij het aanwezige publiek. Na afloop was er zoveel vraag naar de tekst, dat we besloten hebben de volledige tekst op de blog te plaatsen.  

Groeten aan de natuurlijke wereld


De mens
Vandaag zijn wij samengekomen en we zien dat de levenscycli voortgaan. We hebben de taak gekregen om te leven in balans en harmonie met elkaar en alles wat leeft. Dus nu brengen we onze gedachten samen in eenheid terwijl wij elkaar groeten en danken als mens.
Nu zijn onze gedachten een.

Moeder aarde
We zijn allen dankbaar voor onze moeder, de aarde, want zij geeft ons alles wat nodig is voor ons leven. Onze voeten steunen op haar wanneer wij over haar heen lopen. En wij zijn blij dat zij voor ons blijft zorgen zoals zij heeft gedaan vanaf het begin der tijden. Wij sturen groeten en dank naar onze moeder.
Nu zijn onze gedachten een.

Het water
Wij danken alle wateren in de wereld voor het lessen van onze dorst en het geven van kracht aan ons. Water is leven. We kennen de kracht daarvan in vele vormen, watervallen en regen, mist en stromen, rivieren en oceanen. In eensgezindheid sturen wij groeten en dank naar de geest van het water.
Nu zijn onze gedachten een.

De vissen
Onze gedachten gaan nu uit naar al het visleven in het water. Hen was de opdracht gegeven het water te reinigen en schoon te maken. Zij geven ook zichzelf aan ons als eten. We zijn dankbaar dat we nog schoon water kunnen vinden. Dus, we richten ons nu tot de vissen en sturen hen groeten en dank.
Nu zijn onze gedachten een.

De planten
We richten ons nu naar de uitgestrekte velden met plantenleven. Zover als onze ogen kunnen zien, groeien planten en die verrichtten vele wonderen. Zij houden veel levensvormen in stand. Met onze gezamenlijke gedachten danken wij hiervoor en kijken uit naar het voortbestaan van het plantenleven voor vele generaties na ons.
Nu zijn onze gedachten een.

De voedselgewassen
Eensgezind richten wij ons op het eren en danken van alle gewassen die we oogsten uit de tuin. Vanaf het begin der tijd, hebben de granen, groenten, bonen en bessen mensen geholpen te overleven. Veel andere levende wezens halen ook hun kracht uit hen. We nemen alle voedselgewassen samen als eenheid en sturen hen groeten en dank.
Nu zijn onze gedachten een.

De medicinale planten
We richten ons nu tot alle medicinale planten van de wereld. Vanaf het begin was het hun taak om ziekte weg te nemen. Zij zijn altijd klaar en wachten om ons te genezen. We zijn blij dat er nog mensen onder ons zijn die nog weten hoe wij deze planten moeten gebruiken om te genezen. Eensgezind, sturen we groeten en dank naar deze medicijnen en naar de bewaarders van deze medicijnen.
Nu zijn onze gedachten een.

De dieren
We brengen onze gedachten tezamen om groeten en dank te sturen naar al het dierenleven in de wereld. Wij hebben veel te leren als mens van hen. Zij eren ons wanneer zij hun leven opgeven zodat wij hun lichamen kunnen gebruiken als voedsel voor onze mensen. We zien ze dicht bij onze huizen en diep in het oerwoud. We zijn blij dat zij er nog zijn en we hopen dat dat nog lang zo zal blijven.
Nu zijn onze gedachten een.

De bomen
We richten onze gedachten nu op de bomen. De aarde heeft vele families van bomen die hun eigen taak en nut hebben. Sommigen verschaffen ons bescherming en schaduw, anderen geven ons fruit, schoonheid en andere nuttige zaken. Veel volkeren in de wereld gebruiken de boom als een symbool van vrede en kracht. Eensgezind, groeten en danken we de boom van het leven.
Nu zijn onze gedachten een.

De vogels
We brengen onze gedachten samen als één en danken alle vogels die zich boven ons hoofd bewegen en vliegen. De schepper heeft hen mooie liederen gegeven. Elke dag herinneren zij ons eraan van het leven te genieten en het te appreciëren. De arend is gekozen als hun leider. Aan alle vogels - van de kleinste tot de grootste - sturen wij groeten en dank
Nu zijn onze gedachten een.

De vier winden
We zijn allen dankbaar voor de krachten die bekend zijn als de vier winden. We horen hun stemmen wanneer zij de lucht voortbewegen en ons verfrissen en de lucht verversen die wij inademen. Zij brengen ons de verandering van de seizoenen. Zij komen uit vier richtingen, geven ons boodschappen en kracht. Eensgezind, sturen wij onze groeten en dank naar de vier winden.
Nu zijn onze gedachten een.

De donder
We richten ons nu naar het westen, waar onze grootvaders, de donderwezens, leven. Met weerlicht en donderslagen brengen ze het water dat het leven vernieuwt. We zijn dankbaar dat zij de slechte dingen gemaakt door de ondergrondse Okwiseres van ons weghouden. Met onze gedachten tezamen als een, sturen wij groeten en dank naar onze voorvaders, de donder.
Nu zijn onze gedachten een.

De zon
We sturen nu groeten en dank naar onze oudste broeder, de zon. Elke dag zonder falen reist hij de hemel af van oost naar west en brengt daarbij het licht van een nieuwe dag. Hij is de bron van al het levensvuur. Eensgezind, sturen wij groeten en dank naar onze Broeder, de Zon.
Nu zijn onze gedachten een.

Grootmoeder Maan
We brengen onze gedachten samen om dank te zeggen aan onze oudste grootmoeder, de Maan, die de hemel in de nacht verlicht. Zij is de leider van alle vrouwen in de wereld, en zij is de heerser over de getijden van de oceaan. Met haar veranderd gezicht meten we de tijd, en het is de Maan die de komst van de kinderen hier op aarde overziet. Eensgezind, sturen we groeten en dank aan onze Grootmoeder, de Maan.
Nu zijn onze gedachten een.


De sterren
Wij danken de sterren die zich verspreiden over de hemel als juwelen. Wij zien ze in de nacht, wanneer zij de Maan helpen de duisternis te verlichten en brengen dauw in onze tuinen en voor alles wat groeit. Wanneer we 's-nachts reizen, wijzen zij ons de weg naar huis. Met onze gedachten tezamen als een, sturen we groeten en dank aan de sterren.
Nu zijn onze gedachten een.

De verlichte meesters
Eensgezind groeten en danken we de verlichte meesters die door de eeuwen heen zijn gekomen om ons te helpen. Wanneer we vergeten in harmonie te leven, herinneren zij ons aan hoe we als mensen hebben geleerd te leven. Eensgezind, sturen wij groeten en dank aan die zorgvolle meesters.
Nu zijn onze gedachten een.

De schepper
Nu richten wij onze gedachten op de schepper, of Grote Geest, en sturen groeten en dank voor alle gaven uit de schepping. Alles wat we nodig hebben om een goed leven te leiden is hier op deze Moeder Aarde. Met alle liefde die nog om ons heen is, brengen we al onze gedachten tezamen als een en sturen onze welgekozen woorden om de schepper te groeten en danken.
Nu zijn onze gedachten een.

Afsluitende woorden
Nu zijn we gekomen op de plek waar onze woorden ophouden. Bij het noemen van alle dingen, was het niet onze intentie om iets weg te laten. Indien wij zaken hebben vergeten, dan laten we het over aan elk individu om groeten en dank naar die zaken te sturen op hun eigen wijze.
Nu zijn onze gedachten een.

Vertaling: Monique Pool

This translation of the Mohawk version of the Haudenosaunee Thanksgiving Address was developed, published in 1993, and provided, courtesy of: Six Nations Indian Museum and the Tracking Project. All rights reserved. English version: John Stokes and Kanawahienton (David Benedict, TurtleClan/Mohawk). Mohawk version: Rokwaho (Dan Thompson, Wolf Clan/Mohawk). Original inspiration: Tekaronianekon (Jake Swamp, Wolf Clan/Mohawk).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten