dinsdag 23 december 2014

Schrijven voor onze blog? Gastschrijvers welkom!

Op deze blog delen we graag ervaring en kennis over diverse maatschappelijke thema’s. We merken dat we steeds meer lezers hebben en we hopen nu ook meer schrijvers te trekken. U heeft op deze plek al een paar berichten van gastschrijvers gelezen: mensen die op persoonlijke titel een artikel aanbieden, of mensen aan wie wij gevraagd hebben om een bepaald onderwerp te belichten. Wij lezen en plaatsen ook graag artikelen van uw hand!

De spelregels
U bent van ons gewend dat wij schrijven over thema’s zoals gender, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, participatie en goed bestuur. Bijdrages van gastschrijvers zullen dan ook raakvlakken moeten hebben met (een van) deze onderwerpen. Als u twijfelt of het onderwerp waar u over wil publiceren wel past bij ons, mail ons dan even.

Het is uw artikel, maar het is onze blog. De inhoud moet niet alleen qua thema passen bij Projekta, maar ook qua gedachte. Wij zijn een rights based organisatie, dit wil zeggen dat respect voor mensenrechten altijd gewaarborgd moet zijn. Partijpolitieke stukken en propaganda worden niet geaccepteerd, noch stukken die kwetsend van aard zijn.

Artikelen en argumenten moeten goed onderbouwd zijn en feiten en bronnen moeten traceerbaar en beschikbaar zijn. Dat geldt ook voor opiniërende stukken.

Het taalgebruik moet aansluiten bij ons eigen taalgebruik, d.w.z. concreet in plaats van vaag, en laagdrempelig in plaats van onnodig gewichtig.

Houd er rekening mee dat te lange artikelen minder lezers trekken. Een artikel is idealiter niet langer dan 800 woorden. Langer mag, het is uw artikel. Is het echter langer dan 1200 woorden, dan raden wij u aan om een samenvatting, of een gedeelte op de blog te publiceren als artikel, en met een link te verwijzen naar het volledige artikel.

Stuur ook altijd een korte omschrijving (maximaal drie regels) mee van wie u bent en wat u doet, zodat deze bij het artikel geplaatst kan worden.

Tot slot geldt dat wij het recht hebben om een artikel te weigeren.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons mailen op projekta@sr.net. Wij kijken uit naar uw bijdrage!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten